Družinska psihoterapija

Družina je sistem, v katerega se rodimo in v njem odraščamo. Znotraj družine vedno težimo k temu, da so naši odnosi čim bolj v ravnovesju. Sprememba pri enem družinskem članu povzroči porušenje družinskega ravnovesja, kar pomembno vpliva na vse ostale družinske člane. Za družinsko psihoterapijo se odločijo družine, ki se soočajo:

 

  • s težavami v medsebojni komunikaciji;
  • z različnimi mnenji in prepričanji glede vzgoje otrok;
  • s težavami pri postavljanju meja;
  • z močnim čustvovanjem pri otrocih (pretiran strah, sram, jeza ipd.);
  • z nefukcionalnim vedenjem otroka ali mladostnika (agresija, nasilje ipd.);
  • s selitvijo in prilagajanjem na novo okolje;
  • z eksperimentiranjem s substancami (alkohol in droge);
  • z zasvojenostjo (hrana, internet, pornografija, spolnost, delo, adrenalin ipd.);
  • s kronično boleznijo enega od družinskih članov (otrok ali starš);
  • in podobno.

Spoznavanje in prepoznavanje družinskih vzorcev in
spreminjanju neželenega.