O meni

Sem magistrica zakonskih in družinskih študij z zaključenim dvoletnim programom izpopolnjevanja iz zakonske in družinske terapije (terapevtska smer) na Univerzi v Ljubljani. Enoletno stažiranje sem opravila na Frančiškanskem družinskem inštitutu v Ljubljani pod vodstvom dr. Christiana Gostečnika in sodelavcev, kjer sem izvajala individualne, partnerske in družinske psihoterapije.

Urška Mikolič

MAG. ZDŠ PSIHOTERAPEVTKA

Vodim svojo zasebno psihoterapevtsko prakso Moja izbira na dveh lokacijahv Ljubljani in Slovenski Bistrici, dodatno pa individualne, partnerske in družinske psihoterapije izvajam tudi v okviru Zdravstveno-terapevtskega centra v Ljubljani. Sem članica združenja Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, redno se udeležujem strokovnih in znanstvenih kongresov, na katerih tudi aktivno sodelujem. Sem avtorica strokovnih in znanstvenih člankov ter predavateljica na področju duševnega zdravja pri različnih institucijah ter organizacijah.

Področja delovanja
in zanimanja:

  • različne oblike zlorab (spolne, fizične, čustvene);
  • zasvojenosti (kemične in nekemične);
  • duševne težave (tesnobne motnje, panični napadi, depresija, motnje razpoloženja ipd.);
  • težave v partnerskem odnosu (nezvestoba, odtujenost, slaba komunikacija, težave pri razmejitvah, osamosvojitev od primarne družine, nerazumevanje ipd.);
  • kronične bolezni, psihosomatske motnje;
  • družine z otroki in mladostniki (odklonska vedenja in deviantnost, mladoletno prestopništvo, motnje v koncentraciji, občutki strahu, konflikti s starši, konflikti med sorojenci ipd.);
Q

VOLČJAK, Diana, MEDVED, Martina, MIKOLIČ, Urška, LIKAR, Sandra, BÜRMEN, Sara, MLAKAR, Tjaša. Pojav postaršenja. Kairos: slovenska revija za psihoterapijo [Tiskana izd.]. 2020, letn. 14, št. 1–2, str. 157–177.

MIKOLIČ, Urška. O ljubezni z vidika nevrobiologije. Psihološki inkubator. [Tiskana izd.]. mar. 2019, letn. 7, št. 11, str. 62–66.

MIKOLIČ, Urška. Ali navezanost vpliva na razvoj otroških možganov?. Anima: humanistična poljudnoznanstvena revija. 2019, letn. 2, št. 3, str. 6–11.

MIKOLIČ, Urška. Zgodnja relacijska travma in navezanost pri spolnih prestopnikih: pilotska študija. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov in člankov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2018. Str. 71–89.

MIKOLIČ, Urška. Problematična uporaba interneta, depresija in družinski odnosi pri mladostnikih: magistrsko delo. Ljubljana: [U. Mikolič], 2018.

MIKOLIČ, Urška. Navezanost na boga. Pogovori: glasilo študentov Teološke fakultete. [Tiskana izd.]. jun. 2018, letn. 20, št. 1, str. 32–35.

JURIŠIĆ, Eva Tjaša, KERNEL, Neža, LOZAR, Julija, ŠINIGOJ, Laura, MEDVED, Martina, MIKOLIČ, Urška, MLAKAR, Tjaša, NOVAK, Barbara, GREIF, Polona. Moje življenje na odru: priročnik za inovativne delavnice. [S. l.: s. n.], 2018.

MIKOLIČ, Urška. Povezanost med primarnimi družinskimi odnosi in psihosomatiko med mladostniki in mladimi odraslimi. V: JEREBIC, Sara (ur.). Otrok in mladostnik na prelomu novih spoznanj: [zbornik povzetkov in člankov]. Elektronska izd. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2017. Str. 9.

MIKOLIČ, Urška. Zgodovina mladinskega dela v različnih državah in različni tipi sistemov blaginje. V: NATERER, Andrej (ur.). Mladinsko delo. Maribor: Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2015. Str. 10–40. Frontier, Teorija, 091, Subkulture, Tematska izdaja, št. 15.

Q

Svetovalka na telefonu za psihološko pomoč ob epidemiji Covid-19 na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ);

Brezplačna terapevtska pomoč v času pandemije koronavirusa preko Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije;

Udeležba na enodnevnem strokovnem izobraževanjz na področju dela z mladostniki: “Tehnike ozaveščanja in reguliranje mladostnikovih čutenj”, Srce, Zakonska in družinska terapija in svetovanje, s. p.;

Udeležba na strokovni delavnici (8 ur): Terapevtska obravnava otrok, Družinski inštitut Bližina, Celje;

Udeležba v 4-mesečnem Svetovalno-terapevtskem delu: nadgradnja znanja in osebna izkušnja, Alma Mater Europaea ECM, Maribor;

Udeležba na usposabljanju “Metode in tehnike forenzičnega razgovora z otrokom, ki je bil žrtev spolne zlorabe”, Socialna zbornica Slovenije, Družinski inštitut Bližina, Ljubljana;

Udeležba na X. študijskem dnevu Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z naslovom “Moja odgovornost – etično ravnanje”, Ljubljana;

Udeležba na srečanju Združenja psihoterapevtov Slovenije z naslovom “Dopolnjujoče psihoterapevtske tehnike”, Radenci;

Udeležba na dvodnevnem IX. Mednarodnem strokovnem seminarju Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo z naslovom “Travma”, Kranjska Gora;

Udeležba na VII. Mednarodnem kongresu Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z naslovom “Medsebojni odnosi in spremembe v terapiji”, Ljubljana;

Mladinsko delo: izvajanje učne pomoči za otroke in mladostnike z motnjo pozornosti in koncentracije. Infopeka Maribor;

Mladinsko delo: izvajanje učne pomoči z otroki in mladostniki. Svetovalni center za otroke mladostnike in starše Maribor.