Delavnice

Izvedba kreativnih in inovativnih gledaliških delavnic za mladostnike

2018

Izvedba kreativnih in inovativnih gledaliških delavnic za mladostnike. Tovrstne delavnice mladostnikom omogočajo izboljšati čustveno pismenost, krepijo osebnostno čvrstost pri soočanju s težko ali travmatično situacijo v družini, nudijo možnost povezovanja z vrstniki na sproščen in inovativen način. V sklopu cilja projekta je bila oblikovana spletna brošura za strokovne delavce s strokovno podlago in z opisom načrta za izvedbo delavnice v smislu gledališke predstave – naslov brošure je “Moje življenje na odru“. Delavnice se lahko izvajajo na različnih šolskih, socialnih in zdravstvenih ustanovah, letovanjih ali taborih. Večdnevne delavnice so bile izvedene kot pilotska študija na letovanju Debeli Rtič.

 

VEČ O DELAVNICI

Inovativna gledališka delavnica je bila izvedena kot pilotska študija na Debelem Rtiču. Udeleženke delavnice so bile mladostnice, stare od 15 do 19 let, katerih družine se soočajo s finančnimi stiskami ali drugimi stiskami, kot so zasvojenost, nasilje in zanemarjenost. Idejo o gledališki predstavi je bilo potrebno realizirati v zgolj nekaj dneh – od predstavitve ideje do realizacije. Najprej je bilo potrebno mladostnicam priližati idejo, da bi igrale v gledališki predstavi, kar je predstavljalo svojevrsten izziv. Vendar kljub temu, da je bila skupina mladostnic kar velika, ni zmanjkalo likov, katere bi lahko igrale (v primeru pilotske študije smo imeli dve glavni vlogi Pepelke in dva princa). To je pomembna značilnost inovativnega gledališča oziroma kreativnega teatra, kateri omogoča vsem udeležencem, da se aktivno vključijo v celoten projekt (lahko skrbijo za glasbo v predstavi, za menjavanje scene, za kostume, za branje, za osvetljavo ipd.). Mladostnice so tudi v večini same poskrbele za besedilo igre, kostume in sceno, za kar so uporabile svojo domišljijo in ustvarjalnost. Pomembno je, da vsakemu udeležencu damo možnost, da pomembno prispeva h končnemu projektu. V zaključku so mladostnice odigrale prvo svojo lastno gledališko predstavo v treh scenah za najmlajše udeležence letovanja.